Archive for juni, 2012

Alptransit

Löpande översättning av internationella anpassningar, förhandlingar, avtal etc. för jätteprojektet Gotthardbastunneln: http://sv.wikipedia.org/wiki/Gotthardbastunneln

© AlpTransit Gotthard AG

Facköversättning med speciell terminologi

Flora och fauna terminologi i en beskrivning av Jäverön i Vänern
http://www.karlstadnatur.se/javeron.htm

SAP för ORGA

Översättning av serviceavtal för SAP system åt kunden ORGA GmbH i Karlsruhe

Amesto Certified Partner