Archive for april, 2012

Koncerntidning

Översättning av Parker-tidningen Hydraulics Unlimited fyra gånger om året

Regelbundna uppdrag

Löpande översättning av pressmeddelanden, anvisningar och tekniska beskrivningar åt svenska presstillverkaren AP&T

Copyright AP&T

Aktuellt jobb

SKF:s hemsida, löpande bearbetning under första halvåret 2012

Förtroende

Långsiktigt samarbete ger förtroende

Engagemang

Förpliktelse + känslobindning + inlevelse

Tillförlitlighet

Leveranser i god tid och rätt dataformat

Kompetens

Erfarna översättare med fackkunskaper

Erfarenhet

Över 30 år i översättningsbranschen

Nya hemsidan öppen

Välkommen till vår nya dynamiska hemsida!

Kolla regelbundet för uppdateringar!

Med vänlig hälsning

 

Detlef Wendorff

insider language