Archive for juli, 2012

Affischer, banderoller, block, böcker och häften – trycksaker från Danmark

Översättning av en katalog med trycksaker som produceras
med digitalt samtryck eller offset- och rotationstryck

© lasertryk.dk

Katalog med allt ett modernt bibliotek behöver

Möbler, hyllsystem, belysning,
exponering, bokvagnar och mycket annat

Koncerntidning

Översättning av Parker-tidningen Hydraulics Unlimited fyra gånger om året

Snöplog mitt på sommaren – Vestas hydromann Danmark

Översättning i ”fel årstid” – som t ex modebransch och långsiktiga reklamkampanjer

© Vestas hydromann Danmark