Arbete

Vårt engagemang för språket och dess bruk gör det naturligt för oss att ständigt förkovra oss i vår mångsidiga verksamhet, där vi ständigt ställs inför nya utmaningar.

Tyngdpunkten ligger på följande områden:

Språkbruk

Våra medarbetare översätter uteslutande till sitt modersmål. Oftast lever de också i sitt hemland. Och genom att de hela tiden översätter det allra senaste inom sitt område håller de sig underättade om vad som gäller, så att de kan formulera t. ex. reklamtexter, tekniska texter, avtal, anbud och korrespondens på bästa sätt. En bra översättning skall inte kännas som en översättning.

Vi kallar det för smidigt samarbete: ”non-friction translation”.

Fackkunskap

Ingen vet och kan allt. Därför specialiserar sig varje medarbetare på vissa områden, där han eller hon ständigt håller sig à jour. Översättaren vet hur målgruppen uttrycker sig och anpassar sig därefter. Han eller hon översätter handböcker, bruksanvisningar, årsberättelser osv. på ett kompetent sätt och inom den avtalade tidsramen. Namnet på vårt företag förmedlar just detta budskap – insider language, experternas specialspråk.

Verktyg

Vi använder den modernaste datorutrustningen och den senaste mjukvaran för Windows 7 enligt kundens krav och förutsättningar. Säker elektronisk kommunikation via bredband är en självklarhet.

Kvalitetssäkring

För oss är detta inte ett modeord utan en ständigt aktuell utmaning. Vi erbjuder ingen standard utan utarbetar tillsammans med kunden den form av kvalitetssäkring som passar till projektet. Vi skapar mervärde. Rådgivning Vid sidan av den språkliga utformningen står vi till tjänst med marknadsanpassade råd, varningar och anvisningar med avseende på stil, layout, genomförbarhet och databehandling.

Teamwork

Med detta begrepp menar vi inte bara att våra specialister med olika modersmål, specialiteter och tekniska färdigheter samarbetar sinsemellan utan även med korrekturläsare, projektledning och kundens experter i förberedande, rådgivande och efterbehandlande funktion (t. ex. tryckeri, utlandskontakter och teknisk kundtjänst).

Kommentarer inaktiverade.