Länkar

Friends

Schuetz Natursteine – http://www.schuetz-natursteine.de/

 

Aldama Press – http://www.aldama-press.de/

 

Quicktronix – http://www.quicktronics.de/

Språk

Tekniska Nomenklaturcentralen – TNC
Sveriges Facköversättarförening
Federation Internationale de Traducteurs
Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e. V.
Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen
National Accreditation Authority for Translaters and Interpreters
Australia Nederlands Genootschap van Vertalers Verein deutsche Sprache e. V. (Sprechen Sie Denglisch?)
ATA – American Translators Association

Utbildning

Språkmöten
Språkkonferenser
Språkkongresser
Tips för FrameMaker-översättningar (TYS)

Organisationer

Europäische Union
United Nations
World Health Organisation
Human Right Watch
Nato
Navy
OECD
OSCE
Unicef
NASA

Dessa länkar leder till webbplatser som administreras av tredje part. De länkade webbplatserna står inte under vår kontroll och vi ansvarar inte för innehållet på en länkad webbplats. Vi lämnar ingen garanti eller går i god för användning, eller resultat av användning, av materialet från tredje parts webbplats. Så långt lagen tillåter, frånsäger vi oss alla former av ansvar gällande fordringar, förluster, handlingar, skador, processer eller följder som är ett resultat därav eller som på annat sätt kan relateras därtill. Denna frånsägelse omfattar uttryckligen alla länkar till webbplatser som administreras av tredje part, där man kan köpa produkter och /eller tjänster (elektronisk handel).

Kommentarer inaktiverade.