Förtroende

Långsiktigt samarbete ger förtroende

Engagemang

Förpliktelse + känslobindning + inlevelse

Tillförlitlighet

Leveranser i god tid och rätt dataformat

Kompetens

Erfarna översättare med fackkunskaper

Erfarenhet

Över 30 år i översättningsbranschen